waarom en voor wie?

Lauterwasser

Alles is trilling,” zo wist Soefi mysticus Inayat Khan al. Inmiddels weten we ook uit de kwantumfysica dat dit waar is. Tot op het kleinste niveau is alles continu in beweging. Als alles inderdaad trilling is, zou je kunnen zeggen dat overal muziek in zit.  De menselijke stem is het ideale instrument om onze innerlijke muziek tot klinken te brengen: dat wat leeft in ons hoofd, in ons hart, in onze ziel, in ons hele wezen.

Daniël zingt graag voor mensen die in een crisis of groeiproces zitten. Een crisis is in feite een kans op persoonlijke groei. Een kans om meer jezelf te worden. Ook in zijn eigen leven heeft Daniël dit mogen ervaren. Een crisis kan zich manifesteren in fysieke of emotionele klachten, maar vaak in een combinatie van beide. De klank helpt je om interne barrières te doorbreken, te ontspannen en bij jezelf thuis te komen. Deze therapie kan je proces versnellen en verzachten.

Daniël nodigt in het bijzonder ook mannen uit om zijn praktijk te bezoeken. Hij wil de mannelijke therapeut zijn die hij zelf misschien wel had willen hebben. Als wij als mannen kwetsbaar durven te zijn, komt juist onze oerkracht naar boven. Daniël heeft de missie om andere mannen dit bij zichzelf te laten ontdekken. En dat kan middels de klank, weet hij uit eigen ervaring.

Wil je bij Daniël de ontspannende en diepgaande werking van het klankgeorienteerd zingen gaan ervaren en hard aan jezelf werken? Bel of mail dan voor een afspraak!

Thuis in Klank: zingen voor hart en ziel