Floris-Jan van Luyn (documentairemaker)

Er is geen vak zo lastig als filmmuziek componeren. Goeie filmcomponisten moeten beschikken over een bijzondere mix van eigenschappen: met een eigengereide persoonlijkheid en ruimte binnen hun creatieve ego om dienstbaar te kunnen zijn aan de dramatische structuur van een filmverhaal. Daniël is zo’n componist. Bij de drie films waarvoor ik met hem heb samengewerkt, heeft hij telkens, met een bijzonder gevoel voor de filmische elementen, beeld en geluid in klank omgezet - en verrijkt. Daarmee heeft hij mijn films voorzien van extra glans; oorspronkelijk en louterend voor het oor.


Daniël Hamburger - thuis in klank als componist en arrangeur