Rick Schoonbeek (dirigent)

In de afgelopen jaren hebben wij diverse opdrachten aan Daniël verstrekt. Twee grote opdrachten wil ik hierbij uitlichten. In 2009 gaven wij Daniël de opdracht een opera te componeren voor en met name ook door jongeren gezongen. De thematiek moest aansluiten bij de doelgroep en ook uitvoerbaar zijn op diverse niveaus. Van beginnende zangers, in koren, tot zeer goede amateurs/conservatorium studenten.

Het uiteindelijke resultaat de Mega Monster Battle Arena heeft in alle opzichten aan onze verwachtingen voldaan.

Een tweede project met Daniël was het "restaureren" en uitbreiden van de beroemde rock opera The Wall van Pink Floyd. De orkest partijen voor een uitvoering met band en symfonie orkest waren niet meer te achterhalen. Bovendien wilden wij extra koorpartijen en backing vocals. Aan de hand van een vocaal book en opnames van de band heeft Daniël dit tot meer dan volle tevredenheid gemaakt en bovendien zelf de band samengesteld en meegespeeld. De arrangementen hadden bij Roger Waters in het Gelredome niet misstaan!

Daniël Hamburger - thuis in klank als componist en arrangeur